KOLEGIUM SĘDZIÓW
PODOKRĘG RYBNIK

www.ksrybnik.nets.pl


AKTUALNOŚCIZARZĄDSĘDZIOWIESZKOLENIEREGULAMINOBSADADYSCYPLINAGALERIALINKIEXTRANETKURSWitamy na stronie Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik
Egzamin sprawnościowy oraz teoretyczny dla sędziów szczebla okręgu odbędzie się 14.03 w ChorzowieKomunikat 2W zakładce SZKOLENIE pojawił się plan pracy na 2015.Ostateczny termin rozliczenia niewykorzystanych kwitów to 10.01.2015!!! Niewykorzystane kwity wraz z rozliczenie proszę dostarczyć do podokręguKOLEGIUM SĘDZIÓW
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG RYBNIK
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, skr. pocz. nr 2
44-200 Rybnik
email: poczta@ksrybnik.nets.pl
tel./fax 032 422 17 11
font colora href