KOLEGIUM SĘDZIÓW
PODOKRĘG RYBNIK

www.ksrybnik.nets.pl


AKTUALNOŚCIZARZĄDSĘDZIOWIESZKOLENIEREGULAMINOBSADADYSCYPLINAGALERIALINKIEXTRANETKURSWitamy na stronie Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik


Zebranie kadry podokregu odbedzie sie zgodnie z planem pracy tj. 31 marca o 18 w podokreguW dniu dzisiejszym został rozesłany BARDZO WAŻNY emial do każdego z sędziów. Osoby, które takiego emiala nie otrzymały proszone są o przesłanie aktualnego adresu emial kol. Krzyśkowi PalejKOLEGIUM SĘDZIÓW
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG RYBNIK
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, skr. pocz. nr 2
44-200 Rybnik
email: poczta@ksrybnik.nets.pl
tel./fax 032 422 17 11
font colora href