KOLEGIUM SĘDZIÓW
PODOKRĘG RYBNIK

www.ksrybnik.nets.pl


AKTUALNOŚCIZARZĄDSĘDZIOWIESZKOLENIEREGULAMINOBSADADYSCYPLINAGALERIALINKIEXTRANETWitamy na stronie Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik
Nowy sezon 2014/2015 rozpoczynamy 3.08.2014r - Puchar Polski. 9-10.08 2014r rozpoczynamy rozgrywki KL A,B,C.Nowy sezon 2014/2015 rozpoczynamy 3.08.2014r - Puchar Polski. 9 -10.08 2014r rozpoczynamy rozgrywki KL A,B,C. Przypomina się o podaniu wolnego od prowadzenia zawodów (14 dni przed planowanym wolnym) Jeżeli ktoś z koleżanek lub kolegów zmienił numer telefonu proszę o podanie nowego numeru do kolegi obsadowego. Kwity sędziowskie będzie można pobrać 1.08.2014r w podokręgu godz.17.00 Licencje sędziowskie.

Wszyscy sędziowie zobowiązani są do dokonania opłaty licencji przed rozpoczęciem rozgrywek zgodnie z uchwałą Zarządu ŚlZPN. Nie dokonanie wpłaty wiąże się z automatycznym wstrzymaniem w obsadzie. Sędziowie szczebla okręgu i wyżej wpłacają opłatę na konto ŚlZPN oraz wysyłają papierowy formularz wniosku o przyznanie licencji do Katowic. Sędziowie szczebla podokręgu dokonują opłaty na nasze konto Kolegium Sędziów oraz przesyłają najlepiej drogą elektroniczną wniosek o licencję na maile Kolegium (obsada_ks_rybnik@wp.pl lub zarzad_ks_rybnik@wp.pl). Sędziowie próbni będą mieli opłaconą opłatę przez Kolegium. W załączeniu klasyfikacja sędziów KS Rybnik po sezonie 2013/2014 oraz uprawnienia wraz z kwotą opłaty licencyjnej.

Klasyfikacja ustalona została przede wszystkim na podstawie egzaminu z kwietnia br. Klasę A uzyskali wszyscy ci rzeczywiści którzy go zaliczyli oraz Przewodniczący Komisji ds, Składek oraz sędziowie powołani do kadry podokręgu (ci kadrowicze, którzy nie zaliczyli egzaminu a nie będą czynnie uczestniczyć w szkoleniu kadry nie będą mieli prawa do sędziowania klasy A). Ze względów dyscyplinarnych nie dotyczy to kolegów Piechaczka M oraz Piaścika D. Sędziowie, którzy mają nie zaliczone egzaminy będą mogli sędziować po ich zaliczeniu. W klasyfikacji sędziów brak obecności na plenarce powoduje odjęcie punktów z dyscypliny (wstrzymanie w obsadzie na 2 tygodnie) oraz ocenę 0 z egzaminu na plenarce. Na zebraniach we wrześniu i październiku będą egzaminy z 10 pytaniami. Planowany jest kurs sędziowski późną jesienią, gdyby ktoś znał chętnych to prosi się o poinformowanie ich aby złozyli wniosek kandydata na sędziego (może być w wersji elektronicznej). Prosi się również o bieżące regulowanie zaległości wobec funduszu dyspozycyjnego.W zakładce SZKOLENIE pojawiła się klasyfikacja za poprzedni sezon oraz opłaty licencyjne..Kwity sędziowskie będzie można pobrać 1.08.2014r w podokręgu godz.17.00Przypomina się wszystkim sędziom o obowiązku zgłaszania wszystkich zawodów(turnieje,towarzyskie) do kolegi obsadowego lub do biura podokręgu.W myśl regulaminu dyscyplinarnego PZPN z dnia 19.04.12r.Uchwała nr.IV/87 rozdział VI artykuł 89 (samowolne prowadzenie zawodów) zostaną wyciągnięte konsekwencje.Przypomina się o obowiązku rozliczenia się z wykorzystanych kwitów (wykaz wykorzystanych kwitów całe 15 sztuk) należy wysłać do biura podokręgu.W przypadku nie wykorzystania wszystkich kwitów zostają one na nowy sezonKOLEGIUM SĘDZIÓW
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG RYBNIK
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, skr. pocz. nr 2
44-200 Rybnik
email: poczta@ksrybnik.nets.pl
tel./fax 032 422 17 11
font color