KOLEGIUM SĘDZIÓW
PODOKRĘG RYBNIK

www.ksrybnik.nets.pl


AKTUALNOŚCIZARZĄDSĘDZIOWIESZKOLENIEREGULAMINOBSADADYSCYPLINAGALERIALINKIEXTRANETKURSWitamy na stronie Kolegium Sędziów Podokręgu Rybnik
Prosi się wszystkich sędziów o rozliczenie z kwitów sędziowskich po ostatniej kolejce. Niewykorzystane kwity wraz z rozliczenie proszę dostarczyć do podokręguW zakładce obsada pojawiły się zmiany w obsadzie na 22/23.11.2014Przypominamy o obowiązku wysyłaniu sms-a z wynikiem do 15 minut po zakończonych zawodach. W przypadku nie wypełniania obowiązku zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne.KOLEGIUM SĘDZIÓW
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG RYBNIK
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, skr. pocz. nr 2
44-200 Rybnik
email: poczta@ksrybnik.nets.pl
tel./fax 032 422 17 11
font colora href